Дводневниот спортски настан се релизираше во првото интегрирано средно училиште „Моша Пијаде“ (Фридтјоф Нансен) во Прељубиште, општина Јегуновце. Деновите на спортот се оддржаа на 18 и 19 април, 2013 год. каде учениците имаа прилика да се натпреваруваат во фудбал и крос трчање. Настанот беше одлична прилика за социализација и здрава вежба за учениците и училишниот персонал.