03.10.2018 (прва група) и 10.10. 2018 (втора група)

Тандем: Лидија Билбилоска и Дрита Јакупи

Цели на активноста:

  • Учениците меѓусебно да се почитуваат, помагаат и соработуваат;
  • Да се развива чувството на радост и задоволство при реализацијата на воннаставните игри;
  • Запознавање на учениците со важноста за здравиот начин на исхрана во секојдневниот живот;
  • Запознавање со значењето на квалитетната исхрана за правилен раст и развој;
  • Продлабочување на културно- хигиенските навики при подготовка и консумирање на овошје и зеленчук.