На 8 ноември 2013 год. учениците од интегрираното основно училиште „Шемшово“ (Фридтјоф Нансен) учесвтуваа на есенскиот крос натпревар организиран од Нансен дијалог центар Скопје. Крос натпреварот се оддржа во училишниот двор и беше одлична прилика за меѓусебно дружење и добра физичка активност. Учениците учествуваа на настанот со голема мотивација и позитивна енергија.

Победиците на натпреварот се:
Прво место- Андреј Савески
Второ место- Лавдрим Асипи
Трето место- Ниса Шакири и Милан Петковски