НДЦ Скопје го објави Годишниот извештај за календарската 2018 година кој ги содржи сите информации поврзани со главните програмски компоненти и активности имплементирани во периодот од 1 јануари до 31 декември 2018 година.

За да го прочитате Годишниот извештај за 2018 година, Ве молиме кликнете на следните линкови:

Македонски јазик

Албански јазик

Англиски јазик