Годишниот извештај на интерактивен начин овозможува увид во носечките столбови на дејноста на НДЦ Скопје, надградени и збогатени со конструктивната и успешна соработка со голем број на наши соработници, партнери и поддржувачи.

https://2021.ndc.mk