Разновидни  и многубројни активности збогатени со интеркултурната димензија успешно беа реализирани од страна на 80 наставници од основно и средно образование ширум државата.