Разновидни интеркултурни активности, интересни идеи и оригинални продукти беа реализирани во текот на месец март од страна на нашите вредни наставници и ученици.