На 11 февруари 2018 година, професорката Светлана Аспровска-Тодоровиќ ја реализираше проектната активност сопред моделот Нансен со учениците од прва и втора година. Активноста беше реализирана во духот на Св. Валентин, а учениците изработија кутии и декорации со рециклирани материјали.