Денес, на 11.04.2019 год. во Кишињев, Молдавија, се одржа Конференцијата “Повеќејазичното образование во регионот на ОБСЕ: искуства и перспективи за Молдавија”. На конференцијата присуствуваа експерти од неколку земји на ОБСЕ, меѓу кои и г-ѓа. Билјана Крстеска Папиќ, менаџер на Тренинг центарот при НДЦ Скопје. Во нејзината презентација пред присутните, г-ѓа. Крстеска Папиќ зборуваше за Нансен моделот за интеркултурно образование кој се имплементира во неколку училишта во Република Македонија и кој овозможува успешна интеграција на учениците, родителите и наставниците од различни етнички заедници преку современ воспитно-образовен процес.