На 18 декември, 2013 родителите на учениците од турската и македонската етичка заедница од основното училиште „Гоце Делчев“ во општина Конче присуствуваа на првата креативна работилница организирана од наставниот кадар вклучен во проектот Нансен модел за интегрирано образование- Зујца Стојанова, Дениз Реџепов и Бујамин Абдураманов. Креативната работилница е дел од Годишната програма за соработка со родителите во Нансен модел училиштата. Во текот на работилницата, родителите изработија прекрасни новогодишни декорации за училницата и за училишниот хол.