6 ноември 2014 г.-Тренинг центарот за интегрирано образование при НДЦ Скопје ја објавува листата на избрани кандидати – добитници на целосни стипендии за учество на основното ниво на обука за Нансен модел за интегрирано образование:

 

1. Ана Смилевска, ООУ Братство-Миѓени, Тетово
2. Абдилмеџит Шаќири, ОССУ Ѓоце Стојчески, Тетово
3. Виолета Паревска, ООУ Гоце Делчев, Битола
4. Хусејин Мемишоски, ООУ Кирил и Методиј, Канатларци
5. Сузана Вејсели, ООУ Лирија, Тетово
6. Радмила Атанасова, ООУ Славчо Стојменски, Виница
7. Џемиле Реџепи, ООУ Панајот Гиновски, Скопје
8. Соња Близновска, ОСМУ Никола Штејн, Тетово
9. Хатиџе Мемети, ООУ Битолскиот  Конгрес, с. Лопате, Куманово
10. Дијана Ѓорѓевска, ООУ Кирил и Методиј, Тетово
11. Гонџе Ејуби, ООУ Братство-Миѓени, Тетово
12. Светлана Ристоска, ОСМУ Никола Штејн, Тетово
13. Љуљета Ќерими, ООУ Гоце Делчев, Битола
14. Мони Кузмановска, ООУ Кирил и Методиј, Канатларци
15. Гордана Томеска, ООУ Лирија, Тетово
16. Љупчо Трајановски, ООУ Панајот Гиновски, Скопје
17. Гезим Ибраими, ОСМУ Никола Штејн, Тетово
18. Тони Богојевски, ОССУ Ѓоце Стојчески, Тетово
19. Даниела Стефановска, ООУ Битолскиот  Конгрес, с. Лопате, Куманово
20. Зира Мурати, ОСМУ Никола Штејн, Тетово

 

ВАЖНО:
Поради големиот интерес од страна на наставниците и бројот на примени апликации за учество на основното ниво на обука, Нансен дијалог центар Скопје одлучи да додели дополнителни 20 стипендии за наставници и стручни соработници. За дополнителните 20 стипендии ќе бидат разгледани сите апликации кои го запазиле временскиот рок и критериумите за аплицирање.

Листата на избраните наставници ќе биде објавена во понеделник на 10.11.2014 година.

НДЦ Скопје им се заблагодарува на сите заинтересирани наставници кои аплицирале за обуките што ги нуди Тренинг центарот за интегрирано образование при НДЦ Скопје!