(26.12.2010) Во текот на целиот месец декември родителите на учениците од ИДОУ беа активно вкулчени во изработувањето на пригодни новогодишни украси, декорации со кои се збогатија и разубавија училишните простории.

Мноштовото на оригинални изработки се показател на добра и успешна соработка со семејствата на учениците од двете генерации.