На 12 мај 2022, Тренинг центарот на НДЦ Скопје започна со новиот циклус на обуки од Модулот А. Овој циклус ќе го посетуваат 5 групи наставници. Им благодариме на сите учесници за искажаниот интерес и мотивираноста за вклучување на  обуките што ги нуди тренинг центарот.