Предизвици на интеркултурното образование беше темата на првата работилница од обуките од Модул А. Во работилницата учествуваа студенти од Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски”, Институтите за психологија и педагогија, при Филозофскиот факултет во Скопје и Меѓународниот Балкански Универзитет.