Во текот на оваа недела НДЦ Скопје ги прими првите четири групи на учесници на Обука за Интеркултурно Образование. Првата работилница беше реализирана на тема: “Предизвици на интеркултурно образование”, учесниците имаа можност да се дружат и да ги поделуваат нивните искуства на оваа сфера.
На сите досегашни групи, им посакуваме добродојде и успешна соработка.
Со големо задоволство ја очекуваме идната недела за да ги примиме наредните четри групи кои ке бидат дел на обуките за интеркулктурно образование.