На 28.12.2010. година е оддржана претставата “Ромео и Јулија од наше маало”, како завршен продукт на драмската секција, преку која тече реализацијата на еден дел од програмата за двојазични воннаставни активности во ИДСУ, додека пак уметничката секција и програма за образование за мир и толерација организираа изложба. Претставата е реализирана двојазично, истата е масовно посетена од страна на родителите и претставниците на матичното средно училиште.