(28.12, 2008) Учениците на интегрираното двојазично основно училиште “Фридтјоф Нансен” во с. Прељубиште ги посети Дедо Мраз, а учениците во негова чест и во чест на нивните родители и по повод на завршувањето на првото полугодие од учебната година, организираа културно уметничка програма – рецитирање и пеење на песнички, а за успешната изведба Дедо Мраз ги награди сите ученици давајќи им по едно пакетче.