На крајот од јануари 2019. година, во тренинг центарот на НДЦ Скопје се одржа втората работилница за групите 22., 23. и 24. од напредното ниво на Нансен модел за обука за интеркултурно образование. Темата на работилницата беше придружена со активности и дискусии на тема “Непристрасен пристап во интегрирани училишта”. Во текот на оваа работилница обучувачите и наставниците ги применија главните карактеристики на обуките за напредно ниво, како што се:

  •         Интерактивен начин на работа
  •         Двојазичен приод
  •         Работа во мали групи
  •         Групна дискусија
  •         Учење по пат на решавање на проблеми
  •         Играње на улоги