Проф. д-р Вера Стојановска спроведе три обуки за 60 наставници кои се повеќегодишни промотори на Нансен модел за интеркултурно образование.

Обуките беа посветени на темата: Форми, методи  и средства за следење, проверување и оценување на постигањата на учениците.