Три групи на наставници и стручни соработници, од повеќе модел училишта ја проследија обуката реализирана од страна на проф. д-р Огнен Спасовски, а посветена на препознавањето и негувањето на емоционалната интелигенција.