(30.03, 2010) Март , месец кога целата природа почнува да се буди.

Денес 30.03.2010 учениците од нашето училиштего одбележаа денот на дрвото. Поради градежните работи кои се одвиваа во училишниот двор со учениците наместо дрвца засадивме саксии со цвеќиња.

Сите ученици знаат дека засаденото дрвце значи живот, но денеска сите се согласија дека и цвеќињата, што денес ќе ги засадат на свој начин ќе ја разубават природата.

Затоа со задоволство првачињата и вторачињата учествуваа возасадувањето на различни видови на цвеќиња.