(19.11.2010) На 19.11.2010 година учениците и наставниците од ИДОУ го обележаа Денот на дрвото. Учениците со огромно задоволство го збогатија училишниот двор со уште неколку зимзелени садници, а со ова и самите дадоа придонес во разубавувањето на непосредната околина.