На 30 април, 2013 тимот на НДЦ Скопје присуствуваше на прославата на патронатот на основното училиште „Гоце Делчев“ во општина Конче, при што беше означен и почетокот на проектот Нансен модел за интегрирано образование во рамките на училиштето. На присутните гости- претставници на општината, наставници, родители и ученици им се обратија извршниот директор на НДЦ Скопје г.Сашо Стојковски и директорот на училиштето г.Горјан Трајков. Во проектот Нансен модел за интегрирано образование ќе бидат вклучени ученици од 1 до 5 одделение, родителите и наставниците од мадедонската и турската етничка заедница преку три основни програми:

  • Годишни програми за интегрирани воннаставни активности за учениците
  • Основни и напредни обуки за наставниците, и
  • Годишни програми за соработка со родителите.

Договорот за соработка меѓу Нансен Диајлог Центар Скопје и општина Конче беше официјално потпишан на 3 октомври, 2012 година за воведување на Нансен модел за интегрирано образование во основното училиште „Гоце Делчев“.