На 17 декември 2014 НДЦ Скопје официјално го одбележа започнувањето на проектот Нансен модел за интегрирано образование во ОУ „Али Бекташи“ и ОУ „Вук Стефановиќ- Караџиќ“ во општина Бујановац.  Одбележувањето на почетокот на проектот се реализираше во присуство на градоначалникот на општина Бујановац г. Нагип Арифи, основачот на НДМ г. Стеинар Брин, извршниот директор на НДЦ Скопје г. Сашо Стојковски, тимот на НДЦ Скопје како и раководствата на училиштата, родителите и учениците.

Во проектот Нансен модел за интегрирано образование ќе бидат вклучени 50 ученици (Срби и Албанци) во почетната фаза. Наставниците кои непосредно ќе работат со учениците на реализацијата на Годишните програми за интегрирани воннаставни активности се добитници на стипендии за обука во рамките на Тренинг центарот за интегрирано образование при НДЦ Скопје со цел да ги зајакнат нивните вештини и компетенции за работа во етнички мешани групи. Проектот ќе се реализира со финансиска поддршка на општина Бујановац.