На 6 март, 2013 учениците од првото интегрирано средно училиште “Моша Пијаде„- општина Јегуновце ја одбележаа меѓународната недела на интегрираното образование со хумористична претсава- пародија на изборна кампања. Учениците во текот на претставата симулираа промотивна изборна кампања со мото: Да за интеграција.