На 7 март, 2013, беше одбележана меѓународната недела на интегрираното образование во основното училиште “Маршал Тито„- Струмица со проекција на краток видео запис со инсерти од интегрираните воннаставни активности реализирани во текот на изминатите години.