Во периодот помеѓу 24.08-26.08.2010. година е оддржана тродневна обука, чијашто цел беше промовирањето на концептот и методологијата на работа во интегрирани двојазични училишта.