Денес, Тренинг центарот при НДЦ Скопје, започна со оnline работилниците за интеркултурно образование. Овие работилници се продолжение на обуките за интеркултурно образование кои беа започнати во месец февруари, за учесниците од 1. до 8. група. Тема на денешната работилница беше: Приоди за успешни интеркултурни активности. Им благодариме на сите учесници за нивната соработка и придонесот во работилницата!