(26.02, 2010) На ден 26.02.2010 год. во подрачното ИДОУ “Фридтјоф Нансен” во с. Прељубиште се одржа работилница “Букет за мама” по повод меѓународниот празник 8ми Март.

На оваа работилница учествуваа 25 мајки и 4 наставнички од ова училиште.

Целта на работилницата е меѓусебно запознавање на мајките од двете етнички заедници, дружење, соработка во смисла на интеракција родител-родител, наставник-родител, надминување на стереотипите и предрасудите кај мајките и помагање во изработките потребни за сценографијата за претстојната приредба.

Целта на работилницата помина во пријатна работна атмосфера.