18 септември, 2014 година- Нансен Дијалог Центар Скопје преку „Програмата за поддршка на капацитетите на Министерството за образование и наука на Р.М.“ финансирана од страна на МНР на Кралството Норвешка објавува отворен повик за доделување на 20 стипендии за обука на наставници, професори и стручни соработници од основно и средно образование.

Стипендиите се доделуваат за основното ниво на обука во рамките на Тренинг центарот – Нансен модел за интегрирано образование.

За повеќе информации кликнете тука.