На 6 јуни, 2012 во средното училиште Моша Пијаде (Фридтјоф Нансен) во с. Прељубиште со почеток во 11.30 се организираше отворен спортски ден со фудбал, кошарка и други спортски игри. На настанот учествуваа учениците, професорите и тимот на Нансен Дијалог Центар Скопје. Настанот се карактеризираше со позитивна атмосфера и беше одлична прилика за релаксација и социјализација.