Втората работилница од Модул Б на тема „Интеркултурни воспитно-образовни пристапи“ беше успешно реализирана од страна на проф. д-р Сузана Миовска – Спасева за две групи на наставници. Работилниците ги
На тема „Негување на безбедна училишна клима”, беше реализирана првата обука од Модул Б за две групи на наставници. Проф. д-р Елена Ачковска Лешковска, претстави и понуди повеќе практични и
Четвртата работилница од Модулот А беше успешно завршена за пет групи наставници и стручни соработници. Темата на четвртата работилница од Модул А - Комуникацијата како важна алатка во негувањето
На 12.07.2022. е потпишан нов Меморандум за соработка, кој ќе ги поддржи заложбите на НДЦ Скопје и Министерство за образование и наука на Р. С. Македонија во реализирањето на
„Надминување на стереотипите и предрасудите во училишните средини" е трета тема содржана во програмата за обуки од Модул А. 60 наставници и стручни соработници од речиси сите делови на
Плодната повеќегодишна соработка помеѓу канцеларијата на Високиот комесар за национални малцинства на ОБСЕ и Нансен Дијалог Центар Скопје резултира со денешната промоција на уникатна мултијазична платформа Fraza.mk. Во присуство
На 2 јуни 2022 беа доделени сертификатите на наставници и стручни соработници кои успешно го завршија циклусот на обуки од Модул Ц. Им посакуваме успех во иднина и се
Во текот на месец мај, Тренинг центарот при НДЦ Скопје успешно ја спроведе првата работилница од Модулот А за пет различни групи на наставници. Темата на оваа работилница беше
Тимот на НДЦ Скопје учествуваше на Меѓународна научна конференција, по повод 75 години Институт за педагогија, а посветена на воспитно-образовни предизвици и перспективи. Трудот: Интеркултурна трансформација на воспитно-образовниот процес
Новиот прирачник на НДЦ Скопје е креиран како поддршка на наставници, стручни соработници, родители, но и заинтересирани поединци во развивање на интеркултурна, инклузивна и топла атмосфера во училниците, со