Студентите од Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, Институтите за педагогија и психологија, на Филозофскиот факултет во Скопје и Меѓународниот балкански универзитет успешно го завршија циклусот на обуки од Модулот
На тема „Непристрасен приод во образованието” беше реализирана четвртата работилница за две групи на наставници од страна на д-р Лин Џонстон. Оваа обука е резултат на долгогодишната соработката меѓу
Извршниот директор на НДЦ Скопје, Ветон Зеколи, оствари низа конструктивни и плодни работни средби со партнерските институции и организации во Норвешка. Реализирано е предавање со студентите од Нансен академија,
Третата работилница од обуката од Модул Ц е успешно реализирана од страна на проф. д-р Огнен Спасовски. Истата беше фокусирана на комплексната тема инклузивното образование.
Во организација на Комитет за односи меѓу заедниците, при Собрание на РСМ, беше оддржана седницата посветена на темата: Говор на омраза како валута на национализмот: институционален одговор на РСМ.
„Форми, методи и средства за следење, проверување и оценување на постигањата на учениците” беше темата на третата работилница од обуките на Модул Б, реализирана од страна на проф. д-р
Во второ полгодие продложува реализацијата на интеркултурни активности во повеќе основни и средни училишта, со голем број вклучени ученици и наставници, кои посветено ја промовираат идејата за интеркултурно образование.
Предизвици на интеркултурното образование беше темата на првата работилница од обуките од Модул А. Во работилницата учествуваа студенти од Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски”, Институтите за психологија и педагогија,
Годишниот извештај на интерактивен начин овозможува увид во носечките столбови на дејноста на НДЦ Скопје, надградени и збогатени со конструктивната и успешна соработка со голем број на наши соработници,
На 16 и 17.02.2022 е реализирана втората работилница од Модул Б за две групи на наставници на тема „Интеркултурни воспитно-образовни пристапи“. Обуката ја спроведе проф. д-р Сузана Миовска-Спасева и