15 јануари, 2014 година- Нансен Дијалог Центар Скопје преку „Програмата за поддршка на капацитетите на Министерството за образование и наука на Р.М.“  финансирана од страна на МНР на Кралството
НДЦ Скопје го објави извештајот од Втората меѓународна конференција за интегрирано образование.За да го преземете извештајот притиснете тука.
Во периодот септември- декември, 2013 г. наставниците од првата и втората група го завршија напредното ниво на обука за интегрирано образование во рамките на Тренинг центарот при НДЦ Скопје. 
На 15 декември, 2013 година, во текот на вториот ден на меѓународната конференција за интегрирано образование, на 33 учесника им беа доделени сертификати за успешно завршување на напредното ниво
Во периодот од 18-22 ноември, 2013 година, извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски заедно со менаџерот за едукација, обука и развој, Билјана Крстеска- Папиќ и координаторот за едукација
Втората  меѓународна конференција посветена на интегрираното образование  е организирана со цел да изврши позитивно влијание врз надградувањето на знаењата, зајакнување на капацитетите и усовршувањето на вештините на наставниот кадар 
На 15 ноември, 2013 година се заокружи почетокот на уште една соработка, овој пат Нансен дијалог центар Скопје започнува прокет  за интегрирано образование во ОУ „Славчо Стојменски“ во општина
Англиски јазик Македонски јазик Албански јазик Турски јазик
На 22 и 28 ноември, 2013 година, тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје подготви и реализраше посебни подготвителни воннаставни активности сопред Нансен модел за интегрирано образование.
На 22 ноември, 2013 година, наставниците наставниците вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование при основното училиште „Маршал Тито“ во Струмица, Даниела Митева, Љубинка Цветанова и Мејдин Усинов