Втората  меѓународна конференција посветена на интегрираното образование  е организирана со цел да изврши позитивно влијание врз надградувањето на знаењата, зајакнување на капацитетите и усовршувањето на вештините на наставниот кадар 
На 15 ноември, 2013 година се заокружи почетокот на уште една соработка, овој пат Нансен дијалог центар Скопје започнува прокет  за интегрирано образование во ОУ „Славчо Стојменски“ во општина
Англиски јазик Македонски јазик Албански јазик Турски јазик
На 22 и 28 ноември, 2013 година, тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје подготви и реализраше посебни подготвителни воннаставни активности сопред Нансен модел за интегрирано образование.
На 22 ноември, 2013 година, наставниците наставниците вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование при основното училиште „Маршал Тито“ во Струмица, Даниела Митева, Љубинка Цветанова и Мејдин Усинов
На 26 ноември, 2013 година, во просториите на Тренинг центарот- Нансен модел за интегрирано образование наставниците од 1 и 2 група продолжија со напредното ниво на обука и присутвуваа
На 15 ноември, 2013 година се заокружи почетокот на уште една соработка, овој пат Нансен дијалог центар Скопје започнува прокет  за интегрирано образование во ОУ „Славчо Стојменски“ во општина
На 11 ноември, 2013 година, наставничките од основното училиште „Славчо Стојменски“ од општина Виница коишто ќе бидат вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование беа во посета на
На 8 ноември 2013 год. учениците од интегрираното основно училиште „Шемшово“ (Фридтјоф Нансен) учесвтуваа на есенскиот крос натпревар организиран од Нансен дијалог центар Скопје. Крос натпреварот се оддржа во
На 13 ноември, 2013 година, започна основното ниво на обука за интегрирано образование со четвртата група на учесници во рамките на Тренинг центарот- Нансен модел за интегрирано образование. Групата