Студентите од Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, Институтите за педагогија и психологија, на Филозофскиот факултет во Скопје и Меѓународниот балкански универзитет успешно го завршија циклусот на обуки од Модулот А со предавање спроведено од проф. д-р Стајнер Брин, кој е и основач на Нансен  мрежата на Балканот.