(15.03, 2010) На ден 15.03.2010 во училиштето не посети претставник од УПС – униформираните полициски службеници од полициската станица во Тетово.

Оваа посета беше организирана во склоп на активностите на Клубот на родители во соработка со учителките од училиштето.

Јовица Мисајловски (родител од ИДОУ „Фридтјоф Нансен“ и претставник од СВР Тетово) ги запозна учениците со улогата на сообраќајниот полицаец, во регулирање на сообраќајот, како правилно и безбедно да се движат по тротоарот и да преминуваат улица.

Децата со голем интерес ја следеа неговата презентација и му поставија голем број на прашања на кои тој со особено задоволство им одговори.

Голема благодарност до полициската станица во Tетово за нивната соработка.