На ден 27 Април интегрираното двојазично училиште “Фридтјоф Нансен“ во општина Јегуновце беше посетено од страна на заменик министерката за образование г-ца Линдита Ќазими. Заменик министерот за образование ги посети двата класа.