На 29 октомври 2014, НДЦ Скопје потпиша договор за партнерство со Општина Крушево, со цел вклучување на Нансен модел за интегрирано образование во основните општински училишта во с. Саждево  и с. Борино. Договорот беше потпишан од страна на градоначалникот на општина Крушево, г. Ѓорѓи Дамчевски, и извршниот директор на НДЦ Скопје г. Сашо Стојковски.

Во проектот ќе бидат вклучени учениците, наставниците и родителите (македонци и албанци) преку програмите изготвени од страна на НДЦ Скопје.