за сите заинтересирани наставници, професори, стручни соработници, со завршена обука во Тренинг центар на НДЦ Скопје, за промовирање на интеркултурни елементи преку нивно вградување во наставните содржини.

Пријавувањето може да го направите на contact@tcnmie.org, по што ќе добиете дополнителни насоки и информации од тимот на НДЦ Скопје.

Рокот за пријавувањето е од 25.01. до 31.01.2021. до 15 часот.