Почитувани наставници, професори, стручни соработници,

во пресрет на новата учебна година, тимот на НДЦ Скопје ви упатува желби за уште една професионално успешна и исполнета година, во која зaедно со вашите ученици, колеги и родители ќе се радувате и гордеете на успесите и постигнатите резултати!

Се надеваме дека дел од досегашните публикации на НДЦ Скопје, ќе ги препознаете како корисни дидактички извори, со кои ќе можете интеркултурно да го збогатите и облагодарите секојдневниот воспитно – образовен процес.
Истите се достапни на македонски и албански јазик на следниве линкови:

КАКО ДО ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

https://ndc.mk/wp-content/uploads/2018/11/Kako-do-interkulturno-obrazovanie-MK.pdf

https://ndc.mk/wp-content/uploads/2018/11/Kako-do-interkulturno-obrazovanie-AL.pdf

ПРИРАЧНИК ЗА НАСТАВНИЦИ – РЕАЛИЗАТОРИ НА НАНСЕН МОДЕЛ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

https://www.dropbox.com/s/su5358fwx5y5bxd/NDC-Skopje-Priracnik-za-Nastavnici-2016.pdf?dl=1