(21.03.2011) На 21.03.2011 година учениците од  второ и трето одделение при ИДОУ го обележаа доаѓањето на првиот пролетен ден со еко-акција во училишниот двор. Детските изработки и многубројните пароли за редовна грижа и внимателно однесување кон природата го облагородија и збогатија дворот и училишните простории.