(05.04.2011) По повод празникот Велигден на 05.04.2011 година се одржа креативна работилница со мајките на учениците од проектот за интегрирано и двојазично образование.
Целта на работилницата беше уредување и разубавување на училишниот простор  и на истата присуствуваа  12 мајки од двете етнички заедници која резултираше со оргинални и креативни продукти во знакот на празникот.