(09.05, 2009) На ден 09.05.2009 наставничките и учениците во ИДОУ “Фридтјоф Нансен” органиризаа и реализираа еднодневен излет до тетовското Кале.

Целта на овој излет беше: запознавање со културно-историските знаменитости на градот Тетово и неговата околина, негување грижлив однос кон околината како и создавање на пријатна и весела атмосвера и соработка помеѓу учениците и нивните наставнички и на двата наставни јазика.

Еднодневниот излет помина во пријатно расположение исполнето со весел детски џагор, игра и смеа.