Со предавањето на професор Стајнер Брин, успешно е завршен циклус од 6 работилници од Модул А. Преку 50 наставници и стручни соработници активно партиципираа на обуките посветени на интеркултурното образование.