На 29 март, 2012 се оддржа кретивна работилница со мајките на учениците од трето и четврто одделение при ОУ Фридтјоф Нансен, с. Прељубиште. Во текот на работилницата мајките помогнаа при изработката на дел од маските кои учениците ке ги искористат на првоапрлиското дефиле. Работилницата е дел од годишната програма за соработка со родителите во училиштата кои го применуваат Нансен моделот за интегрирано образование.