(02.11, 2009) На ден 02 ноември во училиштето се одржа состанок со сите родителии на учениците од прво и второ одделение.

На состанокот беа избрани нови членови на училишниот совет на родители, (дополнување со родители на ученици од новата генерација), беа одредени термини за започнување на курсеви по информатика наменети за родителите (мајки и татковци). Од страна на НДЦ Скопје родителите беа информирани дека во периодот од 1-5 декември за родителите на учениците од прво одделение ќе биде организирана студиската посета на Норвешка.