На 02.10.2019 година беше реализирана работната средба помеѓу тимот на Нансен Дијалог Центар Скопје и заменик министер за образование и наука, г-ѓа Елизабета Наумовска. Директорот на НДЦ Скопје, г-дин Ветон Зеколи го претстави развојниот пат на разновидните активности на организацијата во сферата на основното и средното образование.

На состанокот беа разгледани и повеќе аспекти на меѓусебната соработка на Министерството за образование и наука и НДЦ Скопје.