Извршна канцеларија

Ветон Зеколи – Извршен директор
veton@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (лок. 103)

Билјана Крстеска Папиќ – Менаџер за едукација, обука и развој
biljana@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (лок. 106)

Сонај Билал – Менаџер за едукација, обука и развој
sonaj@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (лок. 106)

Осман Емин – Координатор за едукација, обука и развој
osman@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (лок. 106)

Хазби Јусуфи – Асистент на канцеларија
hazbi@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (лок. 108)

Елена Арсенова – Менаџер на финансии
elena@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (лок. 105)

Ване Рујков – Веб девелопер и IT консултант
webmaster@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (лок. 108)

Претседател на Собрание

Александар Диље

Управен одбор

Елизабета Јовановска (претседател)

Кнут Волебек

Ерван Фуере

Симоне Филипини

Стеинар Брин

Драган Ѓурчевски

Ингрид Вик

Бенте Кнагенхјелм

Џон Хорекенс

Сафет Незири

Норин Кемпбел  

Советодавен комитет за образование

Норин Кемпбел

Зви Бекерман

Најџел Арнолд

Енвер Абдулахи

Талат Азад

Ан Мареј- Каванах