На 02.12.2010 год. ИДОУ и ИДСУ беа посетени од страна на 40 студенти од трета студиска година од Педагошките факултети во Штип и Тетово, кои заедно со нивните одговорни професори…